fbpx

Xkodas

Privatumo politika

Elektroninės parduotuvės www.xkodas.com privatumo politika ir taisyklės:

 

 1. Bendrosios nuostatos
 2. www.xkodas.com elektroninės parduotuvės (toliau – www.xkodas.com) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Elektroninėje parduotuvėje.
 3. www.xkodas.com turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 4. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.xkodas.com Parduotuvei, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu www.xkodas.com Parduotuvei, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4 www.xkodas.com. atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 1. Privatumo politika
 2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. www.xkodas.com patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. www.xkodas.com įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus www.xkodas.com partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 3. Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis (nepilnamečiai asmenys gali disponuoti tik savo asmeninėmis lėšomis tėvams ar teisėtiems globėjams pritarus) ir turi teisę užsakyti prekes www.xkodas.com Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, www.xkodas.com atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant www.xkodas.com Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

4 www.xkodas.com. patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. www.xkodas.com patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo www.xkodas.com Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje).
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą www.xkodas.com Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su www.xkodas.com Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas www.xkodas.com. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna www.xkodas.com. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir www.xkodas.com yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai www.xkodas.com gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, www.xkodas.com sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. www.xkodas.com gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir www.xkodas.com vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas www.xkodas.com duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
 11. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
 12. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje..
 13. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 14. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su visais privalomais mokesčiais.
 15. www.xkodas.com parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu www.xkodas.com, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl www.xkodas.com ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. www.xkodas.com per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 16. www.xkodas.com įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.1. www.xkodas.com įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5.2. www.xkodas.com įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. www.xkodas.com neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame www.xkodas.com.

5.3. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, www.xkodas.com įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

5.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 1. Apmokėjimo tvarka ir terminai
 2. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš www.xkodas.com Parduotuvėje nurodytu būdu: OPAY paslauga, banko pavedimu, pavedimu per Paypal sistemą, Paypal ar kitu saugiu ir tinkamu būdu nurodomu atsiskaitymo lange.
 3. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik www.xkodas.com gavus apmokėjimą už prekes.
 4. Prekių grąžinimas
 5. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus tokias pat tik kitokių matmenų.
 6. Prerkės grąžinamos tik atvykus į pagrindinį ofisą – Gedimino 28A, Marijamplolė.
 7. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
 8. a) nebuvo naudojamos;
 9. b) nebuvo sugadintos;
 10. c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
 11. d) neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių www.xkodas.com etiketę.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti www.xkodas.com prekių įsigijimo dokumentus.

 1. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui susisiekus su www.xkodas.com darbuotojais el. Paštu info@xkodas.lt ir po to atvykus į vietą – Gedimino 28A, Marijampolė. Klientas teikdamas prašymą turi pateikti pirkimo faktą įrodantį dokumentą, taip pat nurodydamas kokius daiktus grąžina arba keičia ir dėl kokios priežasties.
 2. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti www.xkodas.com tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą www.xkodas.com banko sąskaitą.
 3. Tais atvejais, kai www.xkodas.com neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 4. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
 5. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

 

VII. Prekių pristatymas

 1. www.xkodas.com įsipareigoja prekes išsiųsti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 4 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai www.xkodas.com sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą (užsakydamas klientas prie pasirinkto produkto mato užrašą „Išankstinis užsakymas“. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, www.xkodas.com įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo adresą, asmenį, kuris priims prekes.
 3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti www.xkodas.com pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekės, užsakytos www.xkodas.com internetinėje parduotuvėje, pristatomos tik svetainėje siūlomais būdais.
 5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių neatsiėmus prekių, prekės grąžinamos www.xkodas.com, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, www.xkodas.com visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 6. Klientas privalo nedelsiant informuoti www.xkodas.com elektroniniu paštu visais atvejais jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
 7. Visais atvejais, kai Klientui atsiėmus prekes, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo atsiėmimo lape nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant asmeniui perduodančias prekes. Tokių veiksmų neatlikus, www.xkodas.com atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai www.xkodas.com.
 9. Siuntos siunčiamos per paštomatus saugomos siuntų terminaluose 7 (septynias) dienas. Klientui neatsiėmus siuntos nuo SMS gavimo apie siuntos pristatymą per septynias dienas, siunta grįžtą atgal pardavėjui. Klientui pakartotinai prašant išsiųsti siuntą, jis privalo www.xkodas.com padengti 5 (penkių) € papildomas siuntimo išlaidas (2,5 € siuntos grąžinimas ir 2,5 € pakartotinis siuntos išsiuntimas).
 10. Kliento neteisingai įrašytas telefono numeris, kuriuo jis negavo SMS žinutės apie siuntos pristatymą į paštomatą, neatleidžia nuo prievolės 9 p. įrašytos sumos atlyginti www.xkodas.com pageidaujant iš naujo išsiųsti siuntą.

 

VII. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai www.xkodas.com turi būti teikiami elektroniniu paštu info@xkodas.lt arba telefonu Nr. +370 65950426.
 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir www.xkodas.com vyksta valstybine kalba.

 

UAB XKODAS

Gedimino 28A, Marijampolė

info@xkodas.lt

Tel.:+37065950426

 

Palikite savo kontaktus ir kokios spynos ar kitos prekės ieškote ir mes pateiksime Jums individualų pasiūlymą!